23. September 2017 · Comments Off on بیانیه شورای جامعه ایرانیان مسیحی شهرستان ولورهمپتون · Categories: news

با درود و آرزوی هنگامی نیکو حضور گرامیان

پیرو درخواست تنی چند از حضار گرامی شرکت کننده در جلسات پرستشی فارسی نسبت به تغییر فصل و تاثیر آب و هوایی و کوتاه شدن روز،طی جلسات و بررسی توسط شورا ومشورت با پدر ری، تصمیماتی اتخاذ شد تا در این فصل و تاریکی زودرس از این هفته به بعد شروع برنامه ستایشی فارسی زبانان یکشنبه ها از ساعت ۳ میباشد
دوستان گرامي جهت هرگونه نظریه و پیشنهادات میتوانید با ایمیل جامعه تماس بگیرید

info@persianlgbt.org.uk ، ۰۷۸۲۸۴۹۴۴۱۱

با سپاس از شما

Comments closed